Bij Lexis houden we van een heldere, transparante communicatie over onze werking en tarieven. Onze advocaten staan u graag bij in juridische kwesties, zonder dat u voor financiële verrassingen komt te staan. We werken steeds op basis van een uurtarief.

Voor incassodossiers wordt in sommige gevallen een aparte tarifering toegepast. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Uurtarief en kosten bij Lexis

Ons uurloontarief varieert van standaard € 130,00 tot aangepast € 175,00 (excl. btw), rekening houdend met de omvang, prioriteit, urgentie, specialiteit en complexiteit van het dossier.

Voor advocaten-vennoten bedraagt het standaarduurtarief minstens € 150,00 (excl. btw).

Daarbovenop dient u rekening te houden met bijkomende administratieve kosten (excl. btw):

  • Opstart en aanmaak dossier: € 100,00 (eenmalig, forfait)
  • Briefwisseling: € 10,00 per brief
  • Pagina: € 10,00 per stuk
  • Verplaatsingen: € 1,00 per km en uurtarief aan € 85,00
  • Kopie: € 0,25 per blad

Vooraleer het dossier wordt opgestart, kunnen we op uw verzoek steeds een realistische inschatting van de kostprijs van het dossier geven.

Kosten van derden zijn nooit inbegrepen (gerechtsdeurwaarderskosten, vertalingen, griffiekosten, afschriften, enz.).

tarieven