Fiscale wetgeving evolueert zo snel dat het belangrijk is om hiervoor specialisten in te schakelen. Ook dient steeds de wisselwerking tussen belastingrecht enerzijds en de andere rechtstakken en economische disciplines anderzijds voor ogen gehouden te worden.

Contacteer ons
fiscaal recht

Win het praktijkgerichte advies van Lexis in voor onder andere:

  • onderhandelingen met de administratie
  • fiscale consequenties van een bepaalde structuur of transactie
  • fiscale optimalisatie en mogelijkheden
  • fiscale administratieve en gerechtelijke bezwaarprocedure