Bij Lexis hebben we een diepgaande theoretische en praktische kennis van alle domeinen van het recent gewijzigde vennootschapsrecht. Niet alleen ondernemingen, maar ook verenigingen en vzw’s kunnen op onze dienstverlening een beroep doen.

Contacteer ons
vennootschapsrecht

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • advies omtrent vennootschapsvormen en alle juridische mogelijkheden
  • opstellen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
  • aansprakelijkheid van bestuurders
  • geschillen tussen aandeelhouders
  • juridische verslaggeving (notulen)