Intellectuele eigendom en marktpraktijken zijn zeer actueel. Als ondernemer is het belangrijk dat uw intellectuele eigendomsrechten goed beschermd worden. Dat kan onder meer gaan over auteursrechten, merkenrechten, portretrechten, softwarerechten en rechten inzake domeinnamen. Daarnaast waakt Lexis over het respect voor eerlijke marktpraktijken.

Contacteer ons
Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Wees op de hoogte van intellectuele eigendom en marktpraktijken:

  • advies over uw intellectuele eigendomsrechten
  • opstellen van sluitende contracten en voorwaarden, zodat u online en offline beschermd bent
  • ondersteuning in geval van inbreuken en schendingen van de eerlijke marktpraktijken
intellectuele eigendom en marktpraktijken