Als ondernemer is het belangrijk dat uw intellectuele eigendomsrechten goed beschermd worden. Dit kan onder andere gaan over auteursrechten, merkenrechten, portretrechten, softwarerechten en rechten inzake domeinnamen.

Daarnaast waken wij over het respect voor de eerlijke marktpraktijken.

Contacteer ons
intellectuele eigendom en marktpraktijken

De gespecialiseerde ondernemingsadvocaten van Lexis:

  • geven u advies over uw intellectuele eigendomsrechten
  • stellen sluitende contracten en voorwaarden op, zodat u online- als offline beschermd bent
  • staan u bij in geval van inbreuken en schendingen van de eerlijke marktpraktijken