Lexis is bedreven in het contractenrecht, dat alle regels en praktijk omhelst met betrekking tot het adviseren, opstellen, aangaan en uitvoeren van zakelijke en commerciële overeenkomsten.

Contacteer ons
Contractenrecht

Ga te rade bij Lexis voor:

  • voorafgaand advies
  • nazicht, aanpassen en opmaak van contracten
  • algemene voorwaarden, offerte-, leverings- en factuurvoorwaarden
  • implementatie van ondernemingsprocessen en nieuwe wetgeving
advocaat