Advies en begeleiding bij een fusie of overname is één van onze belangrijkste expertises. Wij zijn er voor u vanaf de voorbereidingen tot het afronden van de fusie of overdracht.

Bij Lexis hebben we namelijk al jarenlang ervaring in het ondersteunen en doorlichten van groeps-, vennootschaps- en ondernemingsstructuren met het oog op optimalisaties, reorganisaties, overnames en fusies.

Contacteer ons
Overnames en herstructureringen

U kunt op Lexis een beroep doen voor onder andere:

  • uitvoering van een juridische doorlichting van een onderneming
  • studie en opstellen van de nodige contracten
  • advies en bemiddeling bij onderhandelingen
  • oplossen van struikelblokken en geschillen voor, tijdens of na de onderhandelingen, fusie of overname
advocaten