De begeleiding bij overnames en herstructureringen is een van onze belangrijkste expertises. Wij zijn er voor u, vanaf de voorbereidingen tot het afronden van de fusie of overdracht.

Bij Lexis hebben we namelijk al jarenlang ervaring in het ondersteunen en doorlichten van groeps-, vennootschaps- en ondernemingsstructuren met het oog op optimalisaties, reorganisaties, overnames en fusies.

Contacteer ons
Overnames en herstructureringen

Doe een beroep op Lexis bij overnames en herstructureringen:

  • de uitvoering van een juridische doorlichting van een onderneming
  • het bestuderen en opstellen van de nodige contracten
  • advies en bemiddeling bij onderhandelingen
  • het oplossen van struikelblokken en geschillen voor, tijdens of na de onderhandelingen, fusie of overname
overnames en herstructureringen