Het insolventierecht is van toepassing op het ogenblik dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon in financiële moeilijkheden komt of failliet gaat.

De advocaten van Lexis staan u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een (nakend) faillissement of met een debiteur die insolvabel blijkt of insolvabel dreigt te worden.

Contacteer ons
Insolventierecht

Wat kan Lexis betekenen in het kader van insolventierecht:

  • wij bekijken de mogelijkheden tot verhaal van schuldeisers in detail
  • wij onderzoeken de gevolgen van de insolvabiliteit van de debiteur en de technieken/instrumenten waarmee schuldeisers hun belangen kunnen beschermen
  • wij bestuderen de persoonlijke zekerheden, zoals bijvoorbeeld de borg(tocht) en de belangrijkste vormen van garantie(s) en waarborgen
  • wij staan ook de debiteurs zelf bij, zoeken oplossingen, onderhandelen en bemiddelen met de schuldeisers
  • indien er geen andere uitweg is, kan een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (WCO) vaak een oplossing zijn
insolventierecht