Het insolventierecht is van toepassing op het ogenblik dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon in financiƫle moeilijkheden geraakt, failliet gaat of dreigt te gaan.

De advocaten van Lexis staan u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een (nakend) faillissement of met een debiteur die insolvabel blijkt of lijkt te worden.

Contacteer ons
Insolventierecht

Wat kan Lexis concreet voor u betekenen:

  • Wij bekijken de mogelijkheden tot verhaal van schuldeisers in detail
  • Wij onderzoeken de gevolgen van de insolvabiliteit van de debiteur en de technieken/instrumenten waarmee schuldeisers hun belangen kunnen beschermen.
  • Wij bestuderen de persoonlijke zekerheden, zoals bijv. de borg(tocht) en de belangrijkste vormen van garantie(s) en waarborgen.
  • Wij staan ook de debiteurs zelf bij, zoeken oplossingen, onderhandelen en bemiddelen met de schuldeisers.
  • Indien er geen andere uitweg is, kan een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (WCO) vaak een oplossing zijn.