Binnenlandse invordering ten aanzien van eenmanszaken en ondernemingen
- vordering niet betwist

Indien de debiteur de schuld niet betwist, dan betaalt u in feite geen ereloon voor onze minnelijke tussenkomsten. De vergoedingen van ons kantoor worden immers rechtstreeks doorgerekend aan uw debiteur.

Bij succesvolle recuperatie ontvangt u de hoofdsom van uw openstaande facturen en factureren wij onze kosten (intresten, schadebeding, rechtsplegingsvergoeding …) als vergoeding. U ontvangt hiervoor een factuur (te vermeerderen met 21% btw).

In het geval van niet-recuperatie en als er niet wordt verdergegaan met een gerechtelijke invordering, rekenen wij een forfaitaire dossierkost van maximum € 100,00 aan.

Binnenlandse invordering ten aanzien van ondernemingen
– vordering betwist

In dit geval gelden de tarieven van onze algemene dienstverlening of afzonderlijke afspraken, afhankelijk van het specifieke dossier.

Invorderingen ten aanzien van consumenten
– vordering betwist of niet betwist

In dit geval gelden de tarieven van onze algemene dienstverlening of afzonderlijke afspraken, afhankelijk van het specifieke dossier.

Buitenlandse invorderingen

In dit geval gelden de tarieven van onze algemene dienstverlening of afzonderlijke afspraken, afhankelijk van het specifieke dossier.

Vorderingen die buiten België moeten worden geïnd, kunnen door ons kantoor worden geweigerd indien de inzet te laag is, zodat de kosten niet opwegen tegenover de baten.

Voor buitenlandse vorderingen is Lexis gerechtigd om een kostenprovisie (voorschot) in rekening te brengen. Deze provisie wordt bij integrale inning van de schuld aan de cliënt terugbetaald.

U hebt als cliënt op elk ogenblik het recht om de opdracht in te trekken. In dat geval is aan Lexis de gebruikelijke vergoeding verschuldigd, zoals normaal voorzien voor het dossier, eventueel vermeerderd met de door Lexis voorgeschoten gerechtskosten.