U vertrouwt uw dossier toe aan LEXIS ADVOCATEN.

Mr. Mathieu Verfaillie is advocaat en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Hij is (via zijn vennootschap BV FUNQ, met zetel te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 131 bus A en ondernemingsnummer 0806.496.701) bestuurder van BV LEXIS ADVOCATEN, met zetel te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 131 bus A (met ondernemingsnummer 0753.673.568).

Mr. Klaas Denoulet is advocaat en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen (met ondernemingsnummer 0828.270.231).

De beroepsaansprakelijkheid van LEXIS ADVOCATEN is verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies en bij AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefit, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De polis  verleent dekking voor de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

U kan bij LEXIS ADVOCATEN terecht voor alle juridische dienstverlening, o.m. juridisch advies en bemiddeling, alsmede bijstand in geschillen voor de rechtbanken in België.
De algemene voorwaarden kan u op deze website raadplegen (klik hier), alsmede de gehanteerde tarieven (klik hier). LEXIS ADVOCATEN zal de prijs van de diensten die zij verricht berekenen volgens één van de tariefstructuren die u op de website kan raadplegen.

De overeenkomst die u met LEXIS ADVOCATEN aangaat, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter territoriaal bevoegd van het kantooradres.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u LEXIS ADVOCATEN bereiken:

  • via post: Stasegemsestraat 131 bus A, 8500 Kortrijk
  • via e-mail: info@lexis.be
  • via telefoon: 056 51 98 35

LEXIS ADVOCATEN maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

De advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie van West-Vlaanderen die geraadpleegd kunnen worden op www.baliewestvlaanderen.be.

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van West-Vlaanderen; raadpleeg de website www.advocaat.be.

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van West-Vlaanderen bevoegd; raadpleeg www.baliewestvlaanderen.be:
Balie West-Vlaanderen
Langestraat 120, 8000 Brugge
050 331 680
info@baliewestvlaanderen.be