Lexis ontzorgt u bij de invordering van onbetaalde facturen. Aangezien wij een advocatenkantoor zijn, staan wij in voor het volledige incassotraject. Dit zowel tijdens de minnelijke fase als tijdens de gerechtelijke procedure en de verdere uitvoering.

We trachten altijd eerst de betaling te bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank (minnelijke fase). Enkel wanneer de debiteur hardleers is, is tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk (gerechtelijke fase).

Meteen een dossier opstarten? Dat kan hier.