Wij houden van een heldere, transparante communicatie over onze werking maar ook over onze tarieven. Onze advocaten staan u als ondernemer graag bij in juridische kwesties, zonder dat u voor financiële verrassingen komt te staan. Bij Lexis werken we steeds op basis van een uurtarief.

Lexis uurtarief en kosten

Ons uurloontarief varieert van standaard € 125,00 tot aangepast € 175,00 (excl. BTW), rekening houdend met de omvang, prioriteit, urgentie, specialiteit en complexiteit van het dossier. Daar bovenop dient u rekening te houden met bijkomende administratieve kosten:

Opstart dossier: € 95,00 (forfait)
Prijzen briefwisseling: € 9,00 (excl. BTW) per brief

Vooraleer het dossier wordt opgestart, kunnen we op uw verzoek steeds een realistische inschatting van de kostprijs van het dossier geven.

Kosten van derden zijn uiteraard nog niet inbegrepen (gerechtsdeurwaarders, vertalingen, griffiekosten etc.)