rechtsbijstandsverzekering

Juridische geschillen kunnen zomaar op uw pad komen, zowel in de privésfeer als werkgerelateerd. In zulke gevallen is dekking via een rechtsbijstandsverzekering absoluut geen overbodige luxe. Veel mensen kennen die verzekering als de optionele aanvulling op hun auto-, brand- of familiale verzekering. Er zijn echter ook afzonderlijke en overkoepelende rechtsbijstandsverzekeringen, niet afhankelijk van een andere (hoofd)verzekering. Lexis vertelt u hier graag meer over.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Zoals het woord zelf zegt, gaat het over een “verzekering voor rechtsbijstand”. De rechtsbijstandsverzekering zal uw advocatenkosten betalen wanneer uw belangen moeten worden behartigd in situaties waarbij u schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. Dankzij een rechtsbijstandsverzekering kunt u in de eerste plaats (gratis) vrijblijvende juridische informatie omtrent uw rechten inwinnen. Indien er daarna nog verdere gerechtelijke stappen vereist zijn, zal de rechtsbijstandsverzekeraar u verder bijstaan bij onderhandelingen met het oog op een minnelijke schikking of zal hij de kosten van uw advocaat (die u zelf mag kiezen) ten laste nemen.

Waarom een rechtsbijstandsverzekering nemen?

Actief zijn in de maatschappij is dagelijks het risico lopen op grote of kleine problemen of conflicten, zowel professioneel als in de privésfeer.

In de professionele sfeer zijn heel wat conflicten te voorkomen wanneer ze in een vroeg stadium worden aangepakt. Daarom is het essentieel om op tijd juridische hulp in te roepen. Een voorbeeld van een sector waarin een degelijke rechtsbijstandsverzekering van groot belang is, is de bouwsector. Als architect, aannemer, ingenieur of studiebureau blijft u namelijk tot 10 jaar na oplevering van een bouwwerk aansprakelijk voor het concept en voor ernstige gebreken die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen. Spelers in de bouwsector zijn sinds 2018 verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt. Aan die verzekering is een rechtsbijstandsluik gekoppeld, zodat ook de advocatenkosten en andere juridische (procedure)kosten gedekt zijn.

Een ander voorbeeld is het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering voor contractuele geschillen. Indien u als onderneming in conflict komt met uw leveranciers of klanten, kunt u een beroep doen op deze verzekering, zodat u niet zelf de advocatenkosten hoeft te dragen.

Het kan ook dat u als onderneming uw rechten moet vrijwaren in het kader van een geschil met een (ex-)werknemer. Ook deze geschillen kunnen gepaard gaan met dure advocaten- en procedurekosten, waarbij een rechtsbijstandsverzekering opnieuw meer dan welkom is.

Ook in de privésfeer zijn er talloze situaties waarin u best gebruikmaakt van de bijstand van een advocaat. Zo kunt u geconfronteerd worden met schade aan onroerende goederen of voertuigen als gevolg van een ongeval. Of u kunt verwikkeld geraken in een erf-, schenkings- of testamentenkwestie. Ook voor een echtscheiding kunt u beroep doen op rechtsbijstand. Daarnaast kunt u problemen ondervinden met de overheid, bijvoorbeeld in stedenbouwkundige aangelegenheden.

Geniet van een fiscaal voordeel

Een extra stimulans om voor een algemene rechtsbijstandsverzekering te kiezen is het fiscale voordeel die u ermee opstrijkt. Sinds 2019 is een deel van de premie namelijk fiscaal aftrekbaar via de personenbelasting. Voor een maximum van 310 euro hebt u recht op een belastingvermindering van 40%, wat neerkomt op maximaal 124 euro. Voor die premie moet u gedekt zijn tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen.

Daarnaast moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering:

  • u moet uw verzekering individueel afsluiten;
  • de verzekeringsonderneming moet gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER);
  • uw verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden op het vlak van gedekte geschillen en kosten, de maximumwaarborg, de vrijstelling …

Onze gouden tip: bespreek de mogelijkheden voor het afsluiten van uw rechtsbijstandsverzekering met uw makelaar.

Een advocaat nodig? Zo gaat u te werk:

  1. Bent u betrokken bij een geschil? Check bij uw makelaar (of rechtstreeks bij uw rechtsbijstandsverzekering) of er dekking is voor het geschil.
  2. Neem sowieso contact op met uw advocaat voor een eerste advies.
  3. Uw advocaat zal het dossier onderzoeken, u advies geven en desgevallend onderhandelen en u verder bijstaan.
  4. Indien er dekking is via uw polis: bezorg uw advocaat de gegevens van uw rechtsbijstandsverzekering.
  5. De rechtsbijstandsverzekeraar zal in geval van dekking de kosten, zoals erelonen van advocaten en experten, ten laste nemen.

Juridische bijstand nodig of verdere vragen over de rechtsbijstand?
Lexis helpt u graag verder.

Rechtsbijstand