Blog Lexis faillissement

Het ondernemingsleven brengt heel wat risico’s met zich mee. Wat als een bedrijf het moeilijk krijgt en op de rand van een faillissement staat? Voor een onderneming in moeilijkheden is het belangrijk om snel te handelen, de juiste analyses te maken en vervolgens de nodige stappen te ondernemen. Daarbij kan het aangewezen zijn om gerechtelijke bescherming aan te vragen. Die afkoelingsperiode kan cruciaal zijn om de onderneming door woelig water te loodsen. Als specialisten in het insolventierecht staat Lexis u graag bij met raad en daad.

5 tips om een faillissement te vermijden

Voorkomen is beter dan genezen. Graag geven we u enkele tips die uw onderneming gezond kunnen houden:

  1. Houd een transparante boekhouding bij

Speel kort op de bal. Een actuele en accurate boekhouding is van essentieel belang. Het geeft een correct beeld van de kosten en schulden en laat u toe om met kennis van zaken de rentabiliteit van uw onderneming te monitoren.

  1. Blijf communiceren met schuldeisers

Communicatie is key om een probleemsituatie niet te laten escaleren. Wees daarbij steeds eerlijk en geef schuldeisers een correct beeld van de stand van zaken. Zo zullen onderhandelingen constructiever verlopen en zullen de schuldeisers het vertrouwen behouden. Stel daarbij haalbare afbetalingsplannen voor. Het heeft geen zin om onrealistische voorstellen te doen, om die vervolgens niet na te komen.

  1. Houd andere zakenpartners te vriend

Blijf samenwerken met klanten en leveranciers, hoe moeilijk of stresserend de situatie ook is. Zakenrelaties zijn belangrijk en kunnen uw onderneming in de toekomst er opnieuw bovenop helpen.

  1. Gebruik de juiste steunmaatregelen en procedures

Het kan nooit kwaad om te snuisteren in de vele premies en steunmaatregelen van de diverse overheden. Ook kunt u in sommige gevallen uitstel bekomen voor het betalen van sociale bijdragen, belastingen, btw of taxen. Durf ook een afbetalingsplan te vragen.

  1. Laat u begeleiden door een insolventiespecialist

De ervaring en expertise van specialisten met een juridische achtergrond kunnen erger voorkomen en u sneller opnieuw op weg helpen. Lexis durft als extern adviseur de vinger op de wonde te leggen. Soms kan een afkoelingsperiode waarin de onderneming tijdelijk wordt beschermd, de zogenaamde Gerechtelijke Reorganisatie Procedure (GRP), nuttig zijn en een doorstart van uw onderneming mogelijk maken. Bij Lexis staan onze advocaten voor u klaar.

Wat is de GRP?

Wat vroeger bekendstond als ‘WCO’ (Wet op de Continuïteit van de Onderneming), staat nu bekend als ‘GRP’. Deze Gerechtelijke Reorganisatie Procedure biedt de onderneming tijdelijke bescherming tegen schuldeisers. De timing van de opstart van deze procedure is van groot belang. Het is namelijk essentieel dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd is, in de vorm van toekomstige projecten, omzet, rentabiliteit en de uiteindelijke schuldafbouw die eruit kan voortvloeien. Om de GRP op te starten, dient een dossier te worden ingediend bij de Ondernemingsrechtbank. De voorwaarden zijn de laatste jaren steeds verder versoepeld. Cruciaal is echter het voorleggen van een recente boekhouding en een exact overzicht van de schulden.

Hoe verloopt de GRP?

Tijdens die procedure van gerechtelijke reorganisatie geniet de onderneming als schuldenaar van een periode van opschorting van betaling, voor maximum 6 maanden en uitzonderlijk verlengbaar. Die welgekomen adempauze schorst verdere uitvoeringen lastens uw onderneming, zoals beslagen. Ondertussen kan de onderneming niet failliet worden verklaard. De periode kan vervolgens benut worden om de onderneming te herstructureren en financiële problemen op te lossen. Het is de uitgelezen kans om uw onderneming er opnieuw bovenop te helpen door gesprekken aan te knopen met de banken, leveranciers en andere schuldeisers.

Een plan voor de toekomst

In de procedureperiode is het meestal de bedoeling een herstelplan met allerlei maatregelen op te maken, waaronder doorgaans een afbetalingsplan op langere termijn, eventueel gecombineerd met een gedeeltelijke kwijtschelding van kosten en/of schulden. De uitvoering van dat plan kan over maximum 5 jaar worden gespreid. Finaal zullen de schuldeisers zich over de goedkeuring van het plan moeten buigen, waarbij de rechtbank enkel de wettelijke voorwaarden nagaat.

Blog Lexis Faillissement 2