Wij adviseren en ondersteunen ondernemers en zelfstandigen. Onze advocaten zijn specialisten in diverse takken van het ondernemingsrecht.

vennootschapsrecht

Bij Lexis hebben we een diepgaande theoretische en praktische kennis van het vennootschapsrecht.

handelsrecht

Het handelsrecht omvat alle regels die gaan over de verhoudingen en conflicten met en tussen ondernemingen.

contractenrecht

Deze juridische praktijk omvat alle regels met betrekking tot het opstellen, aangaan en uitvoeren van zakelijke overeenkomsten.

fiscaal recht

Fiscale wetgeving evolueert zo snel dat het belangrijk is om hiervoor specialisten in te schakelen.

insolventierecht

Het insolventierecht is van toepassing op het ogenblik dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon failliet dreigt te gaan.