Wij adviseren en ondersteunen ondernemers en zelfstandigen. Onze advocaten zijn specialisten in diverse takken van het ondernemingsrecht.

Vennootschapsrecht

Bij Lexis hebben we een diepgaande theoretische en praktische kennis van alle domeinen van het recent gewijzigde vennootschapsrecht. Niet alleen ondernemingen, maar ook verenigingen en vzw’s kunnen op onze dienstverlening een beroep doen.

Handelsrecht

Het handelsrecht omvat alle regels die gaan over de verhoudingen en conflicten met en tussen ondernemingen. Schakel de advocaten van Lexis in.

Contractenrecht

Lexis is bedreven in het contractenrecht, dat alle regels en praktijk omhelst met betrekking tot het adviseren, opstellen, aangaan en uitvoeren van zakelijke en commerciële overeenkomsten.

Fiscaal recht

Fiscale wetgeving evolueert zo snel dat het belangrijk is om hiervoor specialisten in te schakelen. Ook dient steeds de wisselwerking tussen belastingrecht enerzijds en de andere rechtstakken en economische disciplines anderzijds voor ogen gehouden te worden.

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Als ondernemer is het belangrijk dat uw intellectuele eigendomsrechten goed beschermd worden. Dit kan onder andere gaan over auteursrechten, merkenrechten, portretrechten, softwarerechten en rechten inzake domeinnamen.

Insolventierecht

De advocaten van Lexis staan u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een (nakend) faillissement of met een debiteur die insolvabel blijkt of lijkt te worden.

Overnames en herstructureringen

Bij Lexis hebben we namelijk al jarenlang ervaring in het ondersteunen en doorlichten van groeps-, vennootschaps- en ondernemingsstructuren met het oog op optimalisaties, reorganisaties, overnames en fusies.

lexis advocaat