Lexis ontzorgt u bij de invordering van uw onbetaalde facturen. Als advocatenkantoor staan wij in voor het volledige incassotraject, van de minnelijke fase over de gerechtelijke procedure tot de verdere uitvoering. Deze totaalaanpak is slechts een van de troeven van een samenwerking met een advocatenkantoor voor uw incassobeheer.

We trachten altijd eerst de betaling te bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank (minnelijke fase). Enkel wanneer de debiteur hardleers is, is tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk (gerechtelijke fase).

Meteen een dossier opstarten? Dat kan hier.

eerste aanmaning

Wanneer we een nieuwe incassozaak ontvangen, sturen we onmiddellijk een eerste aanmaningsbrief naar de debiteur. Deze aanmaning geeft de debiteur alsnog de kans om de openstaande vordering te betalen. Voor veel debiteuren is de ontvangst van een eerste brief van Lexis al voldoende om meteen tot betaling over te gaan.

tweede (en derde) aanmaning

Indien nodig sturen we na de eerste aanmaning eventueel nog een tweede en derde aanmaning naar de debiteur. Deze werkwijze is afhankelijk van de specifieke dossieraanpak en houdt ook rekening met uw wens als cliënt. In elk geval krijgt de debiteur steeds ruim de kans om te betalen of te reageren.

betalingsafspraken

Indien de debiteur reageert, trachten we op basis van de info die we verkrijgen, en indien de cliënt dat wenst, een betalingsplan met de debiteur overeen te komen.

Soms is het aanvaarden van een afbetalingsplan een betere en efficiëntere manier om een betaling te bekomen dan een gerechtelijke procedure.

gerechtelijke invordering

Heeft het sturen van een aanmaning naar een debiteur niet het gewenste effect en is er nog steeds niet betaald? Dan kunnen we er samen voor kiezen om verdere juridische stappen te ondernemen tegen uw debiteur.

Vooraleer we naar de rechter gaan, voeren we een (beperkt) solvabiliteitsonderzoek uit. Hiermee komen we soms meer te weten over de financiële situatie van de debiteur, het betaalgedrag (indien gekend) en de reeds bestaande schuldenlast (indien deze informatie voorhanden is). Zo kunnen we beter oordelen of een eventuele gerechtelijke procedure het gewenste effect kan hebben. Uiteraard starten we pas met een gerechtelijke procedure als u akkoord gaat.

lexis kantoor incasso