De invloed van stijgende rentevoeten op openstaande schulden

Net als elk jaar bracht ook 2023 enkele belangrijke aanpassingen op wettelijk vlak met zich mee. Bij Lexis maken we u graag wegwijs in de nieuwste richtlijnen. Een van de topics is de verhoging van de wettelijke rentevoeten. Het tijdig betalen van uw facturen is dit jaar namelijk nog belangrijker geworden.

Wanneer men leest over de verhoging van de rentevoeten, denken de meeste mensen aan hun spaarboekje of aan de duurder wordende woonleningen. Als incassospecialisten denken wij meteen aan de rente die een schuldeiser kan vorderen van een nalatige schuldenaar.

Wettelijke rentevoet tussen ondernemingen

Wanneer er tussen ondernemingen sprake is van een onbetaalde factuur, kan de wet van 2 augustus 2022 van kracht zijn. Deze wet werd ingevoerd in de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en houdt in dat er verwijlintresten tussen de betrokken ondernemingen kunnen worden toegekend. Waar men vroeger over ‘handelaars’ sprak, wordt tegenwoordig verwezen naar ‘ondernemingen’. In essentie gaat het over alle natuurlijke en rechtspersonen die over een ondernemingsnummer beschikken. In tegenstelling tot vroeger kunnen dat ook vzw’s zijn.

In het geval van een betalingsachterstand kan de schuldeiser vanaf de vervaldatum van de facturatie een toepasselijke wettelijke rentevoet eisen op alle sommen die niet tijdig worden betaald. Geruime tijd bedroeg die rentevoet 8 procent per jaar. Sinds 1 januari 2023 kwam hier echter verandering in en werd het percentage verhoogd naar 10,5 procent. Een aanzienlijk verschil van 2,5 procent of bijna een derde meer vergoedingskosten. Een ondernemer houdt er dus maar beter rekening mee dat een grote som geld op het spel staat wanneer facturen niet tijdig worden betaald.

Wettelijke rente voor particulieren

Ook op transacties tussen particulieren heeft de renteverhoging invloed. Voor particulieren – of ondernemingen wanneer de wet van 2 augustus niet speelt – was de rente jarenlang historisch laag. Zo was er lange tijd sprake van een wettelijke rente van 1,75 procent. In 2022 bedroeg die zelfs amper 1,5 procent. Sinds 1 januari 2023 is die rente substantieel verhoogd naar 5,25 procent per jaar.

Maar wat betekent dat? Wel, die rente van 5,25 procent is toepasbaar op alle sommen waar een schuldeiser aanspraak op maakt. Bijvoorbeeld een schadevergoeding naar aanleiding van een verkeersongeval. Dankzij de renteverhoging wordt de schuldeiser, wanneer hij niet meteen wordt betaald of gerechtelijke stappen moet ondernemen, een pak beter vergoed dan in het verleden.

Komt u graag meer te weten over deze wijzigingen of heeft u nood aan een specialist ter zake? Lexis helpt u graag verder.

De invloed van stijgende rentevoeten op openstaande schulden