factuurvoorwaarden en algemene voorwaarden

Bij Lexis krijgen we over dit onderwerp geregeld enkele vragen:

“Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden?”

  • Algemene voorwaarden zijn allerlei contractuele clausules die u aan uw klant kunt opdringen doordat deze deel kunnen uitmaken van de contractuele relatie tussen partijen. Deze kunnen op de website, offertes, bestelbonnen en alle andere documenten tussen partijen worden vermeld.
  • Factuurvoorwaarden zijn, zoals het woord zelf aangeeft, clausules specifiek vermeld en van toepassing op uw facturatie. Meestal zullen factuurvoorwaarden meer specifiek bepalingen bevatten aangaande de betalingsmodaliteiten en het protest van de facturatie.

“Bij het aangaan van een partnership met een klant, krijgt deze bij de factuur de factuurvoorwaarden. Is dit voldoende?”

  • Het is belangrijk dat uw klant op de hoogte is van uw voorwaarden voordat u de diensten voor deze uitvoert. Dit kan door algemene voorwaarden op te stellen en deze mee te delen met bij de offerte of de samenwerkingsovereenkomst (bij de contractsluiting dus). Daarnaast raden wij sterk aan, om hier specifieke aandacht op te vestigen door er bijvoorbeeld expliciet melding van te maken in een begeleidende e-mail. Het volstaat dus niet enkel met factuurvoorwaarden te werken, aangezien de klant hiervan pas kennis krijgt bij de facturatie.

“Met welke problemen kan ik geconfronteerd worden door enkel met factuurvoorwaarden te werken of niet op voorhand mijn algemene voorwaarden aan de klant mee te delen?”

  • Dit kan problemen veroorzaken indien de klant de factuurvoorwaarden en/of de factuur zelf zou betwisten. De klant zal hierbij kunnen argumenteren dat hij op het moment van de contractsluiting, uitgevoerde werken of diensten, geen kennis had van uw voorwaarden en deze aldus met succes betwisten.

“Wat is een eenvoudige manier om mijn algemene voorwaarden mee te delen?”

  • Best vermeldt u uw voorwaarden op uw website, zodat iedereen er op elk ogenblik kennis van kan nemen. Daarnaast raden wij aan om bij een overeenkomst of offerte, deze steeds op voorhand mee te bezorgen en hier duidelijk melding van te maken.
factuurvoorwaarden en algemene voorwaarden

Interessant voor u